четвъртък, 31 октомври 2013 г.

ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - МОНОЛИТНА

Таблица на средно процентно съотношение на видовете работи


Видове работи проценти без печалба проценти с печалба  среден процент за труд
1 Груб строеж 41,12 48,20  
2 земни работи 1,43   18,90
3 конструкция 21,07   11,20
4 зидарски работи 11,34   7,30
5 покриване  4,50   8,80
6 замазки подови 0,82   21,15
7 железарски изделия 0,82   10,00
8 неописани 1,14    
9 Дограми  7,61 8,84  
10 прозорци 5,32   3,20
11 врати 2,29   3,00
12 Довършителни работи 23,41 27,16  
13 мазилки 6,15   23,90
14 топлоизолации 4,78   9,00
15 боядисване 3,75   26,80
16 подови настилки 5,59   12,40
17 облицовки 1,82   14,10
18 неописани 1,32    
19 Инсталации 9,86 12,26  
20 водопроводна инсталация 0,30   12,90
21 канализация 0,42   8,00
22 санитарни брибори 0,34   2,90
23 ел. Инсталация 2,56   17,60
24 ел. Уреди 1,76   1,00
25 отоплителни тела и инсталации 1,93   7,15
26 телефонни и други инсталации 1,23   16,00
27 асансьори      
28 неописани 1,32    
  Комунални връзки 3,00    
  Общо СМР 85,00    
  Печалба 15% 15,00    
  Всичко 100,00 100,00  
данните са взети от СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК на 
издателство СЕК

четвъртък, 3 октомври 2013 г.

ЕДНОЕТАЖНА МОНОЛИТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА

Таблица на средно процентно съотношение при изпълнение
 на едноетажна монолитна
производствена сграда


Видове работи проценти без печалба проценти с печалба  среден процент за труд
1 Груб строеж 41,12 48,20  
2 земни работи 1,43   18,90
3 конструкция 21,07   11,20
4 зидарски работи 11,34   7,30
5 покриване  4,50   8,80
6 замазки подови 0,82   21,15
7 железарски изделия 0,82   10,00
8 неописани 1,14    
9 Дограми  7,61 8,84  
10 прозорци 5,32   3,20
11 врати 2,29   3,00
12 Довършителни работи 23,41 27,16  
13 мазилки 6,15   23,90
14 топлоизолации 4,78   9,00
15 боядисване 3,75   26,80
16 подови настилки 5,59   12,40
17 облицовки 1,82   14,10
18 неописани 1,32    
19 Инсталации 9,86 12,26  
20 водопроводна инсталация 0,30   12,90
21 канализация 0,42   8,00
22 санитарни брибори 0,34   2,90
23 ел. Инсталация 2,56   17,60
24 ел. Уреди 1,76   1,00
25 отоплителни тела и инсталации 1,93   7,15
26 телефонни и други инсталации 1,23   16,00
27 асансьори      
28 неописани 1,32    
  Комунални връзки 3,00    
  Общо СМР 85,00    
  Печалба 15% 15,00    
  Всичко 100,00 100,00  
данните са взети от СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК на 
издателство СЕК

събота, 28 септември 2013 г.

ЕДНОЕТАЖНА ТЪРГОВСКА СГРАДА

Таблица на средно процентно съотношение на видовете работи при
изпълнение на едноетажна търговска сградаВидове работи проценти без печалба проценти с печалба среден процент за труд
1 Груб строеж 34,65 40,25  
2 земни работи 1,13   22,80
3 конструкция 18,31   10,10
4 зидарски работи 5,93   7,00
5 покриване  7,06   11,00
6 замазки подови 0,74   12,00
7 железарски изделия 0,48   21,10
8 неописани 1,00   10,80
9 Дограми  9,51 11,28  
10 прозорци 5,71   3,00
11 врати 3,80   3,00
12 Довършителни работи 27,16 31,61  
13 мазилки 5,38   21,50
14 топлоизолации 5,56   8,80
15 боядисване 3,90   25,30
16 подови настилки 5,70   12,70
17 облицовки 5,48   15,80
18 неописани 1,14    
19 Инсталации 12,43 14,30  
20 водопроводна инсталация 1,15   15,70
21 канализация 0,69   9,80
22 санитарни брибори 0,97   2,30
23 ел. Инсталация 3,72   19,40
24 ел. Уреди 0,81   1,10
25 отоплителни тела и инсталации 2,39   7,15
26 телефонни и други инсталации 1,41   10,60
27 асансьори      
28 неописани 1,29    
  Комунални връзки 1,25    
  Общо СМР 85,00    
  Печалба 15% 15,00    
  Всичко 100,00    
данните са взети от СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК на 
издателство СЕК

ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА

Таблица на средно процентно съотношение на видовете работи на двуетажна еднофамилна къща


Видове работи проценти без печалба проценти с печалба  среден процент за труд
1 Груб строеж 32,90 38,49  
2 земни работи 1,55   1606,00
3 конструкция 20,12   9,10
4 зидарски работи 5,45   6,80
5 покриване  3,55   8,40
6 замазки подови 1,17   22,60
7 железарски изделия 0,41   10,30
8 неописани 0,65    
9 Дограми  12,22 15,60  
10 прозорци 8,70   3,10
11 врати 3,52   3,00
12 Довършителни работи 27,90 31,46  
13 мазилки 6,69   22,40
14 топлоизолации 4,92   9,00
15 боядисване 4,47   26,50
16 подови настилки 5,31   13,00
17 облицовки 4,70   16,60
18 неописани 1,20    
19 Инсталации 11,24 12,93  
20 водопроводна инсталация 1,72   15,00
21 канализация 0,90   10,40
22 санитарни брибори 1,32   3,00
23 ел. Инсталация 3,56   21,00
24 ел. Уреди      
25 отоплителни тела и инсталации 2,54   8,05
26 телефонни и други инсталации      
27 асансьори      
28 неописани 1,20    
  Комунални връзки 1,35    
  Общо СМР 85,00    
  Печалба 15% 15,00    
  Всичко 100,00    
данните са взети от СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК на 
издателство СЕК

ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА проценти за видовете работи

Таблица на средно процентно отношение на видовете работи при изпълнение на пет етажна жилищна сграда


Вид работа процент без печалба процент с печалба среден процент за труд
1 Груб строеж 37,36 49,38  
2 земни работи 1,30   18,70
3 конструкция 22,94   14,00
4 зидарски работи 7,59   8,15
5 покриване  3,05   7,30
6 замазки подови 1,22   21,10
7 железарски изделия 0,46   10,00
8 неописани 0,80    
9 Дограми  1,30 12,99  
10 прозорци 6,90   3,10
11 врати 4,40   3,00
12 Довършителни работи 22,21 26,78  
13 мазилки 5,35   20,25
14 топлоизолации 1,72   8,30
15 боядисване 4,37   24,10
16 подови настилки 6,70   12,80
17 облицовки 2,57   15,10
18 неописани 1,50    
19 Инсталации 13,35 15,35  
20 водопроводна инсталация 1,34   13,60
21 канализация 0,74   9,00
22 санитарни брибори 1,53   3,00
23 ел. Инсталация 2,75   20,15
24 ел. Уреди 2,04   1,55
25 отоплителни тела и инсталации 2,07   7,90
26 телефонни и други инсталации 0,38   16,20
27 асансьори 1,00   3,60
28 неописани 1,50    
  Комунални връзки 0,78    
  Общо СМР 85,00    
  Печалба 15% 15,00    
  Всичко 100,00    
данните са взети от СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК на 
издателство СЕК

четвъртък, 31 януари 2013 г.

Цени на материали извадка от анализите на зидария от газобетонни блокчета - януари 2013

ном. име мярка к-во к-во цена Стойност
1 ВОДА м3 0.15   2.00 0.29
2 блокчета газобетонови гладки 600/50/250 бр. 279.71   0.74 206.99
3 разтвор лепилен кг 143.90   0.26 37.41
4 блокчета газобетонови гладки 600/75/250 бр. 192.71   1.13 217.76
5 блокчета газобетонови гладки 600/100/250 бр. 143.01   1.25 178.76
6 блокчета газобетонови гладки 600/125/250 бр. 117.01   1.56 182.54
7 блокчета газобетонови гладки 600/150/250 бр. 93.01   1.87 173.93
8 блокчета газобетонови гладки 600/175/250 бр. 80.31   2.34 187.93
9 блокчета газобетонови гладки 600/200/250 бр. 39.31   2.62 102.99
10 блокчета газобетонови гладки 600/250/250 бр. 58.30   3.06 178.40
11 блокчета газобетонови гладки 600/300/250 бр. 49.31   3.67 180.97
12 разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.62   50.00 31.10

Анализи на зидария от газобетон - януари 2013г

  ном име мярка к-во цена ст-ст.
N.1 8102082410 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 50  м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    блокчета газобетонови гладки 600/50/250 бр. 6.70 0.74 4.96
    разтвор лепилен кг 0.80 0.26 0.21
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
            5.17
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.21 5.00 1.05
            4.85
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   0.52
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   4.36
    всичко преки        10.16
    общо допълнителни р-ди       4.90
    начисления (%)   10.00   0.94
    Обща цена :       15.99
             
N.2 8102082420 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 75  м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 1.10 0.26 0.29
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    блокчета газобетонови гладки 600/75/250 бр. 6.70 1.13 7.57
            7.86
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.21 5.00 1.05
            4.85
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   0.79
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   4.36
    всичко преки        12.85
    общо допълнителни р-ди       5.16
    начисления (%)   10.00   0.94
    Обща цена :       18.95
             
N.3 8102082430 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 1.50 0.26 0.39
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    блокчета газобетонови гладки 600/100/250 бр. 6.70 1.25 8.37
            8.77
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    зидар - I ст. ч.ч. 0.25 5.00 1.27
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.21 5.00 1.05
            4.85
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   0.88
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   4.36
    всичко преки        13.76
    общо допълнителни р-ди       5.26
    начисления (%)   10.00   0.94
    Обща цена :       19.95
             
N.4 8102082440 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 1.90 0.26 0.49
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    блокчета газобетонови гладки 600/125/250 бр. 6.70 1.56 10.45
            10.95
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.22 5.00 1.10
    зидар - I ст. ч.ч. 0.22 5.00 1.10
    зидар - I ст. ч.ч. 0.22 5.00 1.10
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.21 5.00 1.05
            4.35
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   1.09
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   3.92
    всичко преки        15.44
    общо допълнителни р-ди       5.02
    начисления (%)   10.00   0.84
    Обща цена :       21.30
             
N.5 8102082450 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 150 м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 2.30 0.26 0.60
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    блокчета газобетонови гладки 600/150/250 бр. 6.70 1.87 12.53
            13.13
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.22 5.00 1.10
    зидар - I ст. ч.ч. 0.22 5.00 1.10
    зидар - I ст. ч.ч. 0.22 5.00 1.10
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.21 5.00 1.05
            4.35
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   1.31
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   3.92
    всичко преки        17.62
    общо допълнителни р-ди       5.24
    начисления (%)   10.00   0.84
    Обща цена :       23.70
             
N.6 8102082411 Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федър и дебелина 5 м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    блокчета газобетонови гладки 600/50/250 бр. 6.70 0.74 4.96
    разтвор лепилен кг 0.50 0.26 0.13
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
            5.09
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.21 5.00 1.05
            4.60
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   0.51
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   4.14
    всичко преки        9.83
    общо допълнителни р-ди       4.66
    начисления (%)   10.00   0.89
    Обща цена :       15.38
             
N.7 8102082421 Зидария с газобетонови блокчета с фуга от 1 до 3 мм на нут и федар и дебелина 7 м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 0.80 0.26 0.21
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    блокчета газобетонови гладки 600/75/250 бр. 6.70 1.13 7.57
            7.78
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.21 5.00 1.05
            4.60
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   0.78
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   4.14
    всичко преки        12.52
    общо допълнителни р-ди       4.93
    начисления (%)   10.00   0.89
    Обща цена :       18.34
             
N.8 8102082410 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 50  м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    блокчета газобетонови гладки 600/50/250 бр. 133.00 0.74 98.42
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
            102.33
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 5.03 5.00 25.14
    зидар - I ст. ч.ч. 5.03 5.00 25.14
    зидар - I ст. ч.ч. 5.03 5.00 25.14
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            84.53
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   10.23
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   76.08
    всичко преки        187.84
    общо допълнителни р-ди       86.41
    начисления (%)   10.00   16.17
    Обща цена :       290.42
             
N.9 8102082420 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 75  м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
    блокчета газобетонови гладки 600/75/250 бр. 89.00 1.13 100.57
            104.48
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 3.37 5.00 16.83
    зидар - I ст. ч.ч. 3.37 5.00 16.83
    зидар - I ст. ч.ч. 3.37 5.00 16.83
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            59.58
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   10.45
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   53.62
    всичко преки        165.03
    общо допълнителни р-ди       64.16
    начисления (%)   10.00   11.43
    Обща цена :       240.63
             
N.10 8102082430 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
    блокчета газобетонови гладки 600/100/250 бр. 67.00 1.25 83.75
            87.66
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 2.53 5.00 12.67
    зидар - I ст. ч.ч. 2.53 5.00 12.67
    зидар - I ст. ч.ч. 2.53 5.00 12.67
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            47.10
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.77
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   42.39
    всичко преки        135.74
    общо допълнителни р-ди       51.25
    начисления (%)   10.00   9.06
    Обща цена :       196.05
             
N.11 8102082440 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
    блокчета газобетонови гладки 600/125/250 бр. 53.00 1.56 82.68
            86.59
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 1.74 5.00 8.70
    зидар - I ст. ч.ч. 1.74 5.00 8.70
    зидар - I ст. ч.ч. 1.74 5.00 8.70
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            35.20
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.66
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   31.68
    всичко преки        122.77
    общо допълнителни р-ди       40.44
    начисления (%)   10.00   6.80
    Обща цена :       170.01
             
N.12 8102082450 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 150 м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
    блокчета газобетонови гладки 600/150/250 бр. 38.00 1.87 71.06
            74.97
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.98 5.00 4.92
    зидар - I ст. ч.ч. 0.98 5.00 4.92
    зидар - I ст. ч.ч. 0.98 5.00 4.92
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            23.85
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   7.50
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   21.46
    всичко преки        99.80
    общо допълнителни р-ди       29.06
    начисления (%)   10.00   4.64
    Обща цена :       133.49
             
N.13 8102082462 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 175 м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
    блокчета газобетонови гладки 600/175/250 бр. 38.00 2.34 88.92
            92.83
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.98 5.00 4.92
    зидар - I ст. ч.ч. 0.98 5.00 4.92
    зидар - I ст. ч.ч. 0.98 5.00 4.92
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            23.85
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   9.28
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   21.46
    всичко преки        117.66
    общо допълнителни р-ди       30.85
    начисления (%)   10.00   4.64
    Обща цена :       153.14
             
N.14 8102082472 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 200 м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
    блокчета газобетонови гладки 600/200/250 бр. 33.00 2.62 86.46
            90.37
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.97 5.00 4.86
    зидар - I ст. ч.ч. 0.97 5.00 4.86
    зидар - I ст. ч.ч. 0.97 5.00 4.86
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            23.67
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   9.04
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   21.31
    всичко преки        115.02
    общо допълнителни р-ди       30.44
    начисления (%)   10.00   4.61
    Обща цена :       150.07
             
N.15 8102082482 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 250 м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
    блокчета газобетонови гладки 600/250/250 бр. 27.00 3.06 82.62
            86.53
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.96 5.00 4.80
    зидар - I ст. ч.ч. 0.96 5.00 4.80
    зидар - I ст. ч.ч. 0.96 5.00 4.80
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            23.50
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.65
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   21.15
    всичко преки        111.01
    общо допълнителни р-ди       29.90
    начисления (%)   10.00   4.57
    Обща цена :       145.48
             
N.16 8102082492 Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 300 м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    разтвор лепилен кг 15.00 0.26 3.90
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.01
    блокчета газобетонови гладки 600/300/250 бр. 22.00 3.67 80.74
            84.65
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 0.98
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.92 5.00 4.60
    зидар - I ст. ч.ч. 0.92 5.00 4.60
    зидар - I ст. ч.ч. 0.92 5.00 4.60
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.82 5.00 9.10
            22.90
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.47
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.10
    доп.р-ди труд (%)   90.00   20.61
    всичко преки        108.53
    общо допълнителни р-ди       29.17
    начисления (%)   10.00   4.46
    Обща цена :       142.16
             
N.17 8102082414 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 50 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.00 50.00 0.16
    блокчета газобетонови гладки 600/50/250 бр. 6.31 0.74 4.67
            4.84
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            4.70
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   0.48
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   4.23
    всичко преки        9.68
    общо допълнителни р-ди       4.73
    начисления (%)   10.00   0.91
    Обща цена :       15.31
             
N.18 8102082424 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 75 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.00 50.00 0.24
    блокчета газобетонови гладки 600/75/250 бр. 6.31 1.13 7.13
            7.38
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            4.70
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   0.74
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   4.23
    всичко преки        12.22
    общо допълнителни р-ди       4.98
    начисления (%)   10.00   0.91
    Обща цена :       18.11
             
N.19 8102082434 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 100 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.01 50.00 0.33
    блокчета газобетонови гладки 600/100/250 бр. 6.31 1.25 7.89
            8.22
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    зидар - I ст. ч.ч. 0.24 5.00 1.18
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            4.70
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   0.82
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   4.23
    всичко преки        13.06
    общо допълнителни р-ди       5.07
    начисления (%)   10.00   0.91
    Обща цена :       19.03
             
N.20 8102082444 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина125 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.01 50.00 0.41
    блокчета газобетонови гладки 600/125/250 бр. 6.31 1.56 9.84
            10.26
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.20 5.00 1.02
    зидар - I ст. ч.ч. 0.20 5.00 1.02
    зидар - I ст. ч.ч. 0.20 5.00 1.02
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            4.20
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   1.03
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   3.78
    всичко преки        14.59
    общо допълнителни р-ди       4.82
    начисления (%)   10.00   0.81
    Обща цена :       20.23
             
N.21 8102082454 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 150 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.01 50.00 0.50
    блокчета газобетонови гладки 600/150/250 бр. 6.31 1.87 11.80
            12.30
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.20 5.00 1.02
    зидар - I ст. ч.ч. 0.20 5.00 1.02
    зидар - I ст. ч.ч. 0.20 5.00 1.02
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            4.20
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   1.23
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   3.78
    всичко преки        16.64
    общо допълнителни р-ди       5.02
    начисления (%)   10.00   0.81
    Обща цена :       22.47
             
N.22 8102082464 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 175 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.01 50.00 0.57
    блокчета газобетонови гладки 600/175/250 бр. 6.31 2.34 14.77
            15.34
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.16 5.00 0.80
    зидар - I ст. ч.ч. 0.16 5.00 0.80
    зидар - I ст. ч.ч. 0.16 5.00 0.80
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            3.54
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   1.53
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   3.19
    всичко преки        19.02
    общо допълнителни р-ди       4.74
    начисления (%)   10.00   0.69
    Обща цена :       24.45
             
N.23 8102082474 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 200 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.01 50.00 0.66
    блокчета газобетонови гладки 600/200/250 бр. 6.31 2.62 16.53
            17.19
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.14 5.00 0.71
    зидар - I ст. ч.ч. 0.14 5.00 0.71
    зидар - I ст. ч.ч. 0.14 5.00 0.71
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            3.28
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   1.72
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   2.95
    всичко преки        20.61
    общо допълнителни р-ди       4.69
    начисления (%)   10.00   0.64
    Обща цена :       25.94
             
N.24 8102082484 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 250 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.02 50.00 0.83
    блокчета газобетонови гладки 600/250/250 бр. 6.30 3.06 19.28
            20.11
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.14 5.00 0.69
    зидар - I ст. ч.ч. 0.14 5.00 0.69
    зидар - I ст. ч.ч. 0.14 5.00 0.69
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            3.23
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   2.01
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   2.91
    всичко преки        23.47
    общо допълнителни р-ди       4.93
    начисления (%)   10.00   0.63
    Обща цена :       29.04
             
N.25 8102082494 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 300 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.00 2.00 0.00
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.02 50.00 0.99
    блокчета газобетонови гладки 600/300/250 бр. 6.31 3.67 23.16
            24.15
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.00 38.71 0.14
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.13 5.00 0.66
    зидар - I ст. ч.ч. 0.13 5.00 0.66
    зидар - I ст. ч.ч. 0.13 5.00 0.66
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 0.23 5.00 1.15
            3.12
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   2.41
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.01
    доп.р-ди труд (%)   90.00   2.80
    всичко преки        27.41
    общо допълнителни р-ди       5.23
    начисления (%)   10.00   0.61
    Обща цена :       33.25
             
N.26 8102082445 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 125 мм м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.02
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.07 50.00 3.30
    блокчета газобетонови гладки 600/125/250 бр. 51.00 1.56 79.56
            82.88
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 1.18
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 1.64 5.00 8.22
    зидар - I ст. ч.ч. 1.64 5.00 8.22
    зидар - I ст. ч.ч. 1.64 5.00 8.22
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.87 5.00 9.35
            34.00
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.29
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.12
    доп.р-ди труд (%)   90.00   30.60
    всичко преки        118.06
    общо допълнителни р-ди       39.01
    начисления (%)   10.00   6.59
    Обща цена :       163.66
             
N.27 8102082455 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина150мм м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.02
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.07 50.00 3.30
    блокчета газобетонови гладки 600/150/250 бр. 42.00 1.87 78.54
            81.86
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 1.18
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 1.35 5.00 6.77
    зидар - I ст. ч.ч. 1.35 5.00 6.77
    зидар - I ст. ч.ч. 3.15 5.00 15.75
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.87 5.00 9.35
            38.64
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.19
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.12
    доп.р-ди труд (%)   90.00   34.77
    всичко преки        121.68
    общо допълнителни р-ди       43.08
    начисления (%)   10.00   7.47
    Обща цена :       172.23
             
N.28 8102082465 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 175мм м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.02
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.07 50.00 3.30
    блокчета газобетонови гладки 600/175/250 бр. 36.00 2.34 84.24
            87.56
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 1.18
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 1.16 5.00 5.80
    зидар - I ст. ч.ч. 1.16 5.00 5.80
    зидар - I ст. ч.ч. 1.16 5.00 5.80
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.87 5.00 9.35
            26.75
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.76
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.12
    доп.р-ди труд (%)   90.00   24.08
    всичко преки        115.49
    общо допълнителни р-ди       32.95
    начисления (%)   10.00   5.21
    Обща цена :       153.66
             
N.29 8102082485 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 250мм м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.02
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.07 50.00 3.30
    блокчета газобетонови гладки 600/250/250 бр. 25.00 3.06 76.50
            79.82
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 1.18
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.87 5.00 4.33
    зидар - I ст. ч.ч. 0.87 5.00 4.33
    зидар - I ст. ч.ч. 0.87 5.00 4.33
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.87 5.00 9.35
            22.35
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   7.98
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.12
    доп.р-ди труд (%)   90.00   20.12
    всичко преки        103.35
    общо допълнителни р-ди       28.22
    начисления (%)   10.00   4.38
    Обща цена :       135.95
             
N.30 8102082495 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 300мм м3 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.02
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.07 50.00 3.30
    блокчета газобетонови гладки 600/300/250 бр. 21.00 3.67 77.07
            80.39
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 1.18
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 0.83 5.00 4.13
    зидар - I ст. ч.ч. 0.83 5.00 4.13
    зидар - I ст. ч.ч. 0.83 5.00 4.13
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.87 5.00 9.35
            21.75
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.04
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.12
    доп.р-ди труд (%)   90.00   19.58
    всичко преки        103.32
    общо допълнителни р-ди       27.73
    начисления (%)   10.00   4.26
    Обща цена :       135.32
             
N.31 8102082403 Направа на отвори ф 5 мм в зид с размери до 12 см бр. 1.00    
             
    ТРУД :        
        0.00 0.00 0.00
    Зидаро-мазач - I ст. ч.ч. 0.01 5.00 0.06
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р-ди труд (%)   90.00   0.05
    всичко преки        0.06
    общо допълнителни р-ди       0.05
    начисления (%)   10.00   0.01
    Обща цена :       0.12
             
N.32 8102082414 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 50 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.02
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.07 50.00 3.30
    блокчета газобетонови гладки 600/50/250 бр. 127.00 0.74 93.98
            97.30
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 1.18
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 4.76 5.00 23.82
    зидар - I ст. ч.ч. 4.76 5.00 23.82
    зидар - I ст. ч.ч. 4.76 5.00 23.82
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.87 5.00 9.35
            80.80
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   9.73
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.12
    доп.р-ди труд (%)   90.00   72.72
    всичко преки        179.28
    общо допълнителни р-ди       82.57
    начисления (%)   10.00   15.48
    Обща цена :       277.33
             
N.33 8102082424 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 75 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.02
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.07 50.00 3.30
    блокчета газобетонови гладки 600/75/250 бр. 84.00 1.13 94.92
            98.24
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 1.18
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 3.15 5.00 15.75
    зидар - I ст. ч.ч. 3.15 5.00 15.75
    зидар - I ст. ч.ч. 3.15 5.00 15.75
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.87 5.00 9.35
            56.61
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   9.82
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.12
    доп.р-ди труд (%)   90.00   50.95
    всичко преки        156.03
    общо допълнителни р-ди       60.89
    начисления (%)   10.00   10.89
    Обща цена :       227.81
             
N.34 8102082434 Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга от 10 до 12 мм и дебелина 100 мм м2 1.00    
             
    МАТЕРИАЛИ:        
        0.00 0.00 0.00
    ВОДА м3 0.01 2.00 0.02
    разтвор вароциментов за газобетонови блокчета 1 м3 0.07 50.00 3.30
    блокчета газобетонови гладки 600/100/250 бр. 63.00 1.25 78.75
            82.07
    МЕХАНИЗАЦИЯ :        
    ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА мсм 0.03 38.71 1.18
    ТРУД :        
    зидар - I ст. ч.ч. 2.36 5.00 11.81
    зидар - I ст. ч.ч. 2.36 5.00 11.81
    зидар - I ст. ч.ч. 2.36 5.00 11.81
    Работник 1ст. - I ст. ч.ч. 1.87 5.00 9.35
            44.79
    ДОП.РАЗХОДИ:        
    доп.р.материали (%)   10.00   8.21
    доп.р.механизация (%)   10.00   0.12
    доп.р-ди труд (%)   90.00   40.31
    всичко преки        128.05
    общо допълнителни р-ди       48.64
    начисления (%)   10.00   8.64
    Обща цена :       185.33